Αναζήτηση

Μέτρα Προστασίας των Επισκεπτών

Athens Olympic Museum

Μέτρα Υγειονομικής Προστασίας

Κατά την επίσκεψή σας στο Μουσείο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Καταρχήν, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους τους επισκέπτες και για το προσωπικό, ενώ είναι απαραίτητη η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος πριν και μετά την επαφή με επιφάνειες, το οποίο είναι διαθέσιμο από αυτόματες συσκευές εντός του Μουσείου.

Επίσης, πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους, καθημερινός καθαρισμός του εκθεσιακού και των κοινόχρηστων χώρων του Μουσείου καθώς και συνεχής απολύμανση των WC (κάθε 30’).

Τέλος, οι κλιματιστικές μονάδες στο Μουσείο λειτουργούν με προσαγωγή 100% νωπού αέρα, χωρίς ανακυκλοφορία. Εξυπακούεται ότι το προσωπικό του Μουσείου επιβλέπει την τήρηση των μέτρων και φροντίζει για την αποτροπή της διασποράς του ιού, ελέγχοντας τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επισκεπτών ανά χώρο και την αποτροπή συνωστισμών.

 

Μέτρα Προστασίας των Επισκεπτών

Κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη τα εξής:

Παρακαλείστε να φροντίζετε την υγιεινή των χεριών σας, χρησιμοποιώντας αντισηπτικό.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Συστήνεται η χρήση τραπεζικής κάρτας και όχι μετρητών στις συναλλαγές σας.