Αναζήτηση

Όροι & Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Εισιτηρίου

Το https://athensolympicmuseum.org/ticketing είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εισιτηρίων εισόδου στον Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, τον οποίο διαχειρίζεται η αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 37 – εμπορικό κέντρο Golden Hall, ΑΦΜ 996817778 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, 23, με αρ. ΓΕΜΗ 154680801000 και τηλέφωνο +30 210 6885560 / email info@αthensolympicmuseum.org (εφ’ εξής η OMA ή η «Εταιρεία»).

 

1. Γιατί σας παρέχουμε αυτό το κείμενο

Αν πραγματοποιήσετε αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα καταρτιστεί μεταξύ μας μια «σύμβαση».

Η σύμβαση αυτή λέγεται στη νομική γλώσσα «σύμβαση από απόσταση», αφού αυτή η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ μας όχι με την ταυτόχρονη φυσική μας παρουσία, αλλά με αποκλειστική χρήση του διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας.

Αν καταρτιστεί μεταξύ μας η σύμβαση, εσείς θα αναλάβετε να μας καταβάλετε το αντίτιμο κάθε προϊόντος, και εμείς θα αναλάβουμε να σας το παραδώσουμε με τον τρόπο που θα επιλέξετε.

Έτσι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κυρίως το Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», που μπορεί να τον βρείτε εδώ, το προεδρικό διάταγμα 10/17.02.2017 (ΦΕΚ Α’ 23/01.03.2017) «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας», που μπορείτε να το βρείτε εδώ, αλλά και την Υπουργική Απόφαση 31619/15.03.2017 οικ. (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο» που μπορείτε να τη βρείτε εδώ, αλλά και το προεδρικό διάταγμα 131/30.04.2003 (ΦΕΚ A’ 116/16.05.2003) για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε αρκετές πληροφορίες πριν καταρτίσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση.

Σας παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά και για οποιαδήποτε απορία, να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Έτσι, με την παρούσα δήλωση παρέχουμε προσυμβατική ενημέρωση σε οποιονδήποτε εισέρχεται και χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα (εφ’ εξής ο «Χρήστης»).

Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης και αγοράς εισιτηρίων, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η τυχόν συναλλαγή με την ΟΜΑ μέσω της Ιστοσελίδας διέπεται από αυτούς και η συναλλαγή σας σας συνεπάγεται την αποδοχή αυτών:

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας της. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων, δεν καταλαμβάνει κρατήσεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωριστεί και εκτελεστεί.

 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία, διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας εισιτήρια για την είσοδο στο χώρο του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας.

 

3. Ασφάλεια

Η Εταιρεία διασφαλίζει το απόρρητο κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το Χρήστη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις τελευταίες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ασφάλειας, έτσι ώστε o Χρήστης να είναι ασφαλής κατά την περιήγησή του και την υλοποίηση των συναλλαγών του μέσω της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δεν εμπλέκεται σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και δεν διατηρεί τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα οικονομικά στοιχεία του «χρήστη». Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δίνονται από τον κύριο της κάρτας μέσω ασφαλών δικτύων των τραπεζών, απευθείας στις τράπεζες και η ιστοσελίδα απλώς ενημερώνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της συναλλαγής..

Η Εταιρεία εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικώς στον Χρήστη φορολογικά παραστατικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται.

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, είναι άμεσα προσβάσιμες και διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα https://athensolympicmuseum.org συγκεντρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το νομό και τον ταχυσρομικό κώδικα. H Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Χρήστη, σχετικά με την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης και την τελική κατάρτιση της σύμβασης με την αποστολή του μοναδικού αριθμού κράτησης. Ο Χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα περιορισμού

Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα φορητότητας

Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Προκειμένου ο Χρήστης να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

4. Ευθύνη του χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, όπως ο Νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή περιέχει ιούς λογισμικού με σκοπό την πρόκληση βλάβης στην ιστοσελίδα.

 

5. Παροχή Υπηρεσιών

Μετά την καταχώριση της κράτησης και την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail, στο οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός κράτησης, ο αριθμός των ατόμων, η ημερομηνία και η ώρα εισόδου. Από το σημείο αυτό, συνάπτεται η σχετική σύμβαση αγοράς εισιτηρίων.

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail.

 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτίως από την καταρτισθείσα μεταξύ αυτού και της Εταιρείας σύμβαση, εφόσον κοινοποιήσει γραπτώς το αίτημά αυτό στη διεύθυνση e-mail tickets@αthensolympicmuseum.org εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του επιβεβαιωτικού της κράτησης, e-mail, αναφέροντας αριθμό, κράτησης ημερομηνία κράτησης και ημερομηνία επίσκεψης, συμπληρώνοντας τη φόρμα υπαναχώρησης την οποία θα βρείτε εδώ.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης, παύει η ισχύς των εισιτήριων και η Εταιρεία επιστρέφει στον Χρήστη ολόκληρο το χρηματικό τίμημα που αυτός κατέβαλλε με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την κράτηση και αγορά των εισιτηρίων.

 

7. Τρόποι πληρωμής

Ο τρόπος πληρωμής των εισιτηρίων ορίζεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

 

8. Γενικές πληροφορίες

α) Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εισέλθει στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας τον οποίο επέλεξε ο χρήστης, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου, τον οποίο ο «Χρήστης» οφείλει να συμβουλευθεί προσεκτικά και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος και στην ιστοσελίδα https://athensolympicmuseum.org.

β) Το εισιτήριο ισχύει για την ημέρα και ώρα που αναγράφεται σε αυτό.

γ) Η είσοδος στον χώρο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας και των οδηγιών του προσωπικού του Μουσείου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το προσωπικό δικαιούται να απαγορεύσει/διακόψει την παραμονή των επισκεπτών στο χώρο.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 6, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης, δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ε) Τον κίνδυνο της μη πραγματοποίησης εισόδου στο Μουσείο και χρήσης των εισιτηρίων φέρει αυτός που πραγματοποίησε την κράτηση. Σε περίπτωση, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, εισόδου στο Μουσείο, από άλλο πρόσωπο εκτός από αυτό που έχει κάνει την κράτηση, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει είσοδο στον πραγματικό δικαιούχο στην κράτηση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο πραγματοποιήσας την κράτηση δεν κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Μουσείο.

στ) Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω e-mail στο: tickets@αthensolympicmuseum.org το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης. Τυχόν τραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον «Χρήστη», ώστε το συνολικό ποσό της κατάθεσης μείον τα τραπεζικά έξοδα, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Για ζητήματα & πληροφορίες σχετικά με την on line κράτησή σας και το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία ως εξής:

Τηλεφωνικώς στο 210 6885560 (Δευτ- Σαβ 10.00-20.00)

Μέσω e-mail στο tickets@αthensolympicmuseum.org

 

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών.