Αναζήτηση

Οι Μουσειοβαλίτσες

Η πρωτοβουλία δημιουργίας των Μουσειοβαλιτσών «AOM Suitcases» είναι μέρος του προγράμματος «Agon, an Olympic Legacy», με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η μουσειοσκευή «AOM Suitcase» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο όχι μόνο για τους παιδαγωγούς που έχουν έχουν προγραμματίσει τη σχολική ή ομαδική τους επίσκεψη στο Μουσείο, αλλά και ανεξαρτήτως, .

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς ώστε να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες στην τάξη, τη βιβλιοθήκη, σε χώρους δραστηριοτήτων ή άλλους εκπαιδευτικούς χώρους, και περιέχει αντικείμενα, εκπαιδευτικούς οδηγούς και πηγές θεματικών δραστηριοτήτων.

Ηλικιακές ομάδες

Τα υλικά της AOM Suitcase μπορούν να χρησιμοποιηθούν το σχεδιασμό δραστηριοτήτων διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Ο παιδαγωγός μπορεί είτε να ακολουθήσει τις προτεινόμενες δραστηριότητες, προσαρμόζοντάς τες στην κάθε ηλικία, είτε να εμπνευστεί και να σχεδιάσει νέες αφηγήσεις για την ομάδα του.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση

Η AOM Suitcase επινοήθηκε και σχεδιάστηκε όχι μόνο για να προωθήσει τους σκοπούς και στόχους του μουσείου, αλλά και για να συμπληρώσει και να ενισχύσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκοντας δεξιότητες ζωής, βελτιώνοντας τις γνωστικές επιδόσεις και εφαρμόζοντας μια φιλοσοφία ζωής σύμφωνη με τις Ολυμπιακές Αξίες.

Η παιδαγωγική της προσέγγιση βασίζεται στην τρέχουσα εκπαιδευτική θεωρία περί πολλαπλής νοημοσύνης στη μάθηση και τη διδασκαλία.

Τα υλικά της προτείνουν hands-on μαθησιακές δραστηριότητες που εφαρμόζουν γνωστικές, κιναισθητικές και συναισθηματικές προσεγγίσεις.

Το πρόγραμμα της Μουσειοβαλίτσας του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας:

  • Αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ενεργητική και όχι ως παθητική διαδικασία και ως ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα
  • Περιλαμβάνει ποικιλία μέσων για να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Καλλιεργεί γνωστικές ικανότητες
  • Προωθούν την κατανόηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αξιών και πώς αυτές εφαρμόζονται στον αθλητισμό, στη ζωή και την τάξη.
  • Προωθεί την ιδέα του αθλητισμού για έναν υγιή τρόπο ζωής.

 Διαθέσιμες γλώσσες

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Αραβικά
  • Φαρσί

Δανεισμός

Ο δανεισμός της Μουσειοβαλίτσας είναι δωρεάν. Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού/παιδαγωγού και στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μεταφορέας τα έξοδα επιβαρύνουν το σχολείο.

Για το δανεισμό της Μουσειοβαλίτσας, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τ: 210 6885560

Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Agon, an Olympic Legacy και τις δράσεις του.