Αναζήτηση

H Ομάδα του Μουσείου

Athens Olympic Museum

Ο ρόλος της ΑΜΚΕ «Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας»

Φορέας λειτουργίας του Μουσείου είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας. Σκοπός της είναι η μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία του Μουσείου να προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, με ενδιαφέρουσες στάσεις, σωστές πληροφορίες, πρωτότυπο υλικό και οδηγό τις αιώνιες και ακατάλυτες αρετές του Ολυμπισμού. Η ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας και της ιστορίας των Αγώνων, η διαφύλαξη της αθλητικής μας κληρονομιάς και η ανάδειξη της πολιτιστικής πτυχής του αθλητισμού, ο σεβασμός στο αθλητικό πνεύμα και η αγάπη για την Αρχαία Ελλάδα συνθέτουν τις επιδιώξεις της ΑΜΚΕ. Ασφαλώς, για να υλοποιηθούν όλα αυτά και προκειμένου ο επισκέπτης να έχει μια εντυπωσιακή και συγχρόνως εκπαιδευτική εμπειρία, η ΑΜΚΕ υποστηρίζει μια σειρά πολυεπίπεδων δράσεων και αναλαμβάνει δεκάδες αρμοδιότητες. Από την ανάπτυξη και διαχείριση των συλλογών του Μουσείου (καταγραφή, τεκμηρίωση, οργάνωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση κ.ά.) και την οργάνωση εκθέσεων, την επικοινωνία, την προβολή, τη διαχείριση σεμιναρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέχρι τη μέριμνα για τη συγγραφή ειδικών εκδόσεων και τη δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με φορείς, οργανώσεις Μ.Κ.Ο. και εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς. Τέλος, αλλά όχι μικρότερης σημασίας, τη σύμπραξη και την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και σεβασμού με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και λοιπές, συναφείς με τις Αρχές του Ολυμπισμού οργανώσεις, συμβούλια, επιτροπές και Ακαδημίες.