Αναζήτηση

Κανονισμός Λειτουργίας Μουσείου

 • Οι επισκέπτες του Μουσείου οφείλουν να συμπεριφέρονται με την κοσμιότητα που αρμόζει στο περιβάλλον. Απαγορεύονται οι φωνές, η χρήση ραδιοφώνων ή μουσικών οργάνων και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη δύναται να διαταράξει την ησυχία ή να προσβάλλει την ευταξία του χώρου.
 • Οι επισκέπτες οφείλουν να θέτουν τα κινητά τους σε σίγαση κατά την παραμονή τους στο χώρο του Μουσείου.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Μουσείο σε άτομα υπό την επήρεια μέθης, ναρκωτικών ουσιών ή εμφανώς βρισκόμενων σε ψυχική κατάσταση κατά την οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στο χώρο ή να διαταράξουν την ησυχία και την τάξη.
 • Το προσωπικό του Μουσείου μπορεί να αρνηθεί την είσοδο σε κάποιον επισκέπτη. Επιπλέον, το προσωπικό του Μουσείου μπορεί να ζητήσει από έναν επισκέπτη να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις, ιδίως σε περίπτωση χειροδικίας, καυγά, εκφοβισμού ή οποιασδήποτε άλλης καταχρηστικής, επιθετικής ή ακατάλληλης συμπεριφοράς προς το προσωπικό του Μουσείου ή/και τους άλλους επισκέπτες ή/και το κοινό.
 • Συνιστάται στους επισκέπτες να αφήνουν όλα τα τιμαλφή τους στο σπίτι και να έχουν τα προσωπικά τους αντικείμενα πάντα μαζί τους. Το Μουσείο παρέχει μερικές μικρές θυρίδες φύλαξης αντικειμένων, αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή τους.
 • Δεν επιτρέπεται κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός της Κυρίας Έκθεσης του Μουσείου.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και το άτμισμα.
 • Απαγορεύεται η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου, η οποία θα συντελέσει στη ρύπανση του χώρου.
 • Η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς που συνοδεύουν άτομα με αναπηρίες.
 • Το προσωπικό δύναται να απαγορεύσει / διακόψει την παραμονή των επισκεπτών στο χώρο του Μουσείου σε περίπτωση που δεν τηρείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Μουσείου.
 • Απαγορεύεται οι επισκέπτες να αγγίζουν τα εκθέματα.