Αναζήτηση

Το Πρόγραμμα Agon

Το Πρόγραμμα «Agon, an Olympic Legacy» είναι ένα εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα δράσεων του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, η ανάπτυξη του οποίου πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Αποστολή του είναι η προώθηση των Αξιών και των Ιδεωδών του Ολυμπισμού, ενώ παράλληλα εξοικειώνει τους συμμετέχοντες στις δράσεις του με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και του αθλητισμού, και αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση μεταξύ Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα AGON περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες σχεδιασμένες για διαφορετικά κοινά και ηλικιακές ομάδες: παιδιά και μαθητές ,παιδαγωγούς και φροντιστές, οικογένειες, νέος και ηλικιωμένους, επισκέπτες με μερική ή ολική απώλεια όρασης, νεαρούς πρόσφυγες.  Οι συμμετέχοντες στις δράσεις του Προγράμματος εξερευνούν την ιστορία του Ολυμπισμού στη γενέτειρά του, και κατανοούν τι σημαίνει να είναι κανείς Ολυμπιονίκης ή Παραολυμπιονίκης.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος στηρίζεται στους θεματικούς πυλώνες του μουσείου: τον «Αγώνα» και τις Ολυμπιακές & Παραολυμπιακές Αξίες της Φιλίας, του Σεβασμού, της Αριστείας, της Έμπνευσης, της Επιδίωξης, της Δύναμης, και της Ισότητας. Έτσι, μέσα από τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Προγράμματος AGON που εφαρμόζουν προσεγγίσεις βιωματικής και ενεργητικής μάθησης, το Μουσείο στοχεύει να εμφυσήσει στο κοινό του την έννοια του ευγενούς Αγώνα σε συνδυασμό με τις Ολυμπιακές Αξίες, και να υιοθετήσει τη φιλοσοφία τους.

Η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη είναι δύο σημαντικοί άξονες για το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, για αυτό και ο σχεδιασμός των δράσεων του Προγράμματος AGON αξιοποιεί μια πληθώρα μέσων και ερμηνευτικών υλικών δημιουργώντας της δυνατότητα συμμετοχής με πολλαπλούς τρόπους, τόσο εντός όσο και εκτός της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου.

Μεμονωμένοι επισκέπτες και μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, μπορούν να συμμετέχουν στις αυτόνομες δράσεις του Μουσείου, ενώ εκτός αυτού, στο πλαίσιο εξωστρέφειας

Μαθητές, νέοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες, τουρίστες, δομές νεαρών προσφύγων, αθλητικά σωματεία και ομάδες, παιδικά νοσοκομεία, ομογενείς, αθλητές, εκπαιδευτικοί και επισκέπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, είναι μόνο μερικές από τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις του Προγράμματος Agon, an Olympic Legacy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διαβάστε εδώ.