Αναζήτηση

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Οι μασκότ χορεύουν στον δικό μας ρυθμό

Βιωματική περιήγηση & μουσικοκινητική δράση

Λαμβάνοντας ερεθίσματα από την μόνιμη συλλογή του Μουσείου,τα παιδιά δοκιμάζουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες, πειραματίζονται και κατανοούν καλύτερα τις δυνατότητες των αισθήσεών τους μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια.

Διαθεσιμότητα: όλη τη σχολική χρονιά

Ενότητα: Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Διάρκεια: 1ώρα

Αριθμός συμμετεχόντων: ομάδες των 20-25*

Κόστος/συμμετοχή: 5€

Για μεγαλύτερες ομάδες, οι συμμετέχοντες θα χωρίζονται σε μικρότερα τμήματα.